Bảng báo giá phí vận chuyển.

Ví dụ: Nếu bạn ở Tp. Đà Nẵng và khối lượng gói hàng mua là 0,5 kg thì phí vận chuyển sẽ là: 33.000 ₫. Nếu mua 2 sản phẩm nặng hơn 0.5 kg nhưng chưa tới 1kg phí vận chuyển cộng thêm 10.000 ₫.

Phí vận chuyển sẽ được xác định bởi trọng lượng gói hàng và khoảng cách địa chỉ shop đến địa chỉ người nhận.