Miễn phí vận chuyển.

Hỗ trợ vận chuyển ngày 30-4 vs 1-5.

Những đơn hàng được đặt tại web: https://dammeladay.com/ vào ngày 30-4 và 1-5 sẽ được hỗ trợ vận chuyển. Phí vận chuyển được hỗ trợ tối đa 25k cho đơn hàng trên 120k

Đơn hàng đặt vào ngày 30-4 và 1-5 sẽ được giao cho bên vận chuyển vào sáng ngày 2-5.

Phí vận chuyển

Add your comment

Thanh toán an toàn

1) Nhận hàng.
2) Kiểm tra sản phẩm.
3) Trả tiền.

Đổi sản phẩm miễn phí

1) Sản phẩm bị lỗi.
2) Sản phẩm bị vỡ khi vận chuyển.
3) Giao sai sản phẩm.
error: Content is protected !!